Selecteer een pagina

Jeroen Tielens

mr. Tielens Assurantiën

mr. Tielens is een onafhankelijke, professionele en eigentijdse financieel dienstverlener, die d.m.v. een persoonlijke werkwijze zijn relatie continu bijstaat bij het beheer van zijn verzekeringspakket.

Onafhankelijk, omdat wij werken met een groot aantal verzekeringsmaatschappijen en beursmakelaars, waardoor wij vrij zijn in onze keuze m.b.t. het advies aan onze relatie. Geen enkele verzekeringsmaatschappij, bankinstelling of andere financiele instelling heeft een financieel aandeel in ons kantoor. Ook hebben wij geen afspraken, mondeling noch schriftelijk, om (een deel van) de via onze bemiddeling tot stand gekomen verzekeringen e.d. bij welke verzekeraar of financiele instelling dan ook onder te brengen.

Professioneel, omdat wij ons dagelijks beroepsmatig met onze vakgebieden verzekeringen, pensioenen, hypotheken en financial planning bezighouden. Wij kiezen daarbij bewust voor een juridische benadering; een conflict met een verzekeraar om de kleine lettertjes dient immers te allen tijde te worden vermeden.
Wij beschikken over de daartoe benodigde kennis en vergunningen op basis van onze opleidingen en vakdiploma’s. Wij zorgen wij ervoor dat onze kennis op hoog niveau blijft door regelmatig bij te spijkeren d.m.v. vaktechnische cursussen en updates. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen nauwgezet en gebruiken deze, waar nodig, voor de advisering aan onze relaties.

Financieel dienstverlener: Wij zijn van mening dat elke in Nederland werkende verzekeraar voldoende kennis en ervaring in huis heeft om zijn eigen boontjes te doppen. Hij heeft dus geen hulp nodig. De verzekerde wel. Deze heeft immers geen, of in elk geval onvoldoende, vakkennis en ervaring op het gebied van verzekeringen. Vergeet niet dat daarbij de trajecten van het inventariseren van de te verzekeren risico’s, het sluiten van een verzekering, het op peil houden van de verzekering en de schade-afwikkeling in elke situatie en bij elke verzekeraar weer verschillend zijn. Verder zal een verzekeraar, bank of andere aanbieder, waar het gaat om de vergelijking met produkten van andere verzekeraars, nooit een onafhankelijk advies kunnen geven.

Persoonlijk, omdat wij, dank zij onze kleinschaligheid, direct bij de wensen van onze relaties betrokken kunnen zijn. Onze relaties hebben daardoor ook een vaste contactpersoon met korte communicatielijnen.
Persoonlijk ook omdat onze belangen overeen komen met de belangen van onze relaties: Wij streven immers naar een langdurige relatie met onze relatie. Dat is voor beide partijen interessant, maar impliceert natuurlijk ook dat beide partijen er voordeel bij hebben. Voor onze relatie moet dat voordeel bestaan uit het feit dat deze weet (en merkt) dat hij goed, vlug en professioneel wordt geholpen en de beste condities krijgt voor de laagst mogelijke prijs. Als wij aan deze voorwaarden voldoen, zal onze relatie genegen zijn de relatie aan te houden en hoeft hij (of zij) zijn heil niet elders te zoeken.

Kortom: mr. Tielens Assurantiën, maatwerk in verzekeringen.

mr. Tielens Assurantiën
Heijdenpad 13
6151 BL Munstergeleen
046-4513543
info@tielens.nl
www.tielens.nl